Vývoj parfému má své kořeny ještě před vznikem písemnictví…

Historie vývoje parfému má své kořeny ještě před vznikem písemnictví, což je doba straší víc jak pět tisíc let. Už slovo parfém může napovědět, že je původem z latinského výrazu per fumum. Překlad per fumum znamená skrze kouřem.

V průběhu let se vonné látky staly součástí různých obětních obřadů. Kromě toho naši předci zjistili, že vliv tepla na různé bylinky působí velmi intenzivně a lidé se domnívají, že tím byl objeven první chemický proces.

Po několik staletí se stal parfém důležitým prvkem náboženských obřadů. Tu samou roli představovaly i rostliny, které v dávných rituálech měly mnohdy významnou úlohu. Avšak výrazný pokrok učinila Persie, která jako první země začala s pěstováním růží. Právě Arabové se postarali o to, jak vonné látky zachovat pomocí destilace. Tím se také velmi usnadnila distribuce do Evropy. I díky vědeckým pokusům se podařila zachytit další velmi důležitá složka parfémů, tím byl koncentrovaný alkohol.

O mnoho let později se vonné látky staly téměř nedostupnými, jejich cena výrazně stoupla. Důležitým bodem se stala Velká hedvábná cesta, kudy po pevnině proudila exotika v nejrůznějších variantách. Exportovalo se jak hedvábí, tak drahé kovy, skleněné předměty, ale i parfémy a oleje. V té době byly Benátky nejvýznamnějším centrem pro obchod s Východem, ale i samotným centrem námořního obchodu ve Středozemí.

Jak to bylo s parfémy nadále? Jak se vyvíjely například ve třináctém století až po devatenácté? To se dozvíte v příštím článku.

1

Parfémy | Zdroj: Weheartit.com

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *